Máy lọc nước RO

Máy lọc nước RO sử dụng công nghệ RO tiên tiến, vậy công nghệ này mang lại những giá trị gì cho cuộc sống, con người?